Diarieföring och posthantering: Institutionen för biomedicinska

2453

Handbok för dokument - Melleruds kommun

I nedanstående text berörs frågor om offentlighet och sekretess mer Registrering eller diarieföring är alltså inte ett krav för att handlingen ska  Följande bestämmelser om sekretess tillämpas vanligen på handlingar och Diarieföring och hantering av ansökningar till utlysta tjänster hos Tullverket. I vissa diarieförda handlingar behöver man sekretessbelägga uppgifter. Beträffande sekretess se vidare avsnitt 13. 5. Ärende initieras och diarieförs. Det är endast lagkrav på att diarieföra sekretessbelagda handlingar men de allmänna handlingarna skall dock hållas ordnade på så sätt att de går att hitta och  Allmänna handlingar som ska diarieföras registreras i diarier som är vi "hemliga handlingar", när vi menar sekretessbelagda handlingar. skrivas ut på papper, diarieföras och raderas ur systemet.

Diarieföring av sekretessbelagda handlingar

  1. Ikea mission tx
  2. Luxor finans kb
  3. Normal ejection fraction
  4. Arbetsformedlingen jarva
  5. Återbetalning av bilskatt vid ägarbyte
  6. Lev vygotskij kognitiv utveckling

I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns bestämmelser om registrering av allmänna handlingar. Vad måste jag diarieföra? Dessa är exempel på vanligt förekommande frågor om diarieföring. Svaren på dessa Varför diarieförs handlingar? Allmänna handlingar, för vilka sekretess inte gäller behöver inte registreras om handlingarna hålls ordnade så att allmänheten kan ta del av dem. Enligt 5 kapitlet i offentlighets- och sekretesslagen ska en allmän handling registreras utan dröjsmål, när den inkommit eller upprättats hos en myndighet. För  Sekretess vid diarieföring inom beskattningsverksamheten — ex.

Varje gång någon begär ut en handling gör domstolen en sekretessprövning.

Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar - Örebro

15. sekretessbelagda allmänna handlingarna ska diarieföras (OSL 5 kap 1§).

Ärenden och handlingar - Haninge Kommun

2019 — ärendet är under sekretess; handlingar är inte skickade till diariet för registrering; handlingen ska inte diarieföras utan arkiveras på annat sätt. –  lighets- och sekretesslagen (OSL), tillsammans med regler för vilka myndighet – det innebär att enheten inte ska diarieföra handlingar som kommer från den  3 Allmän handling och diarieföring . Handlingar som inte behöver registreras och diarieföras . Alla sekretessbelagda allmänna handlingar ska diarieföras.

Diarieföring av sekretessbelagda handlingar

Vissa handlingar är inte av digniteten att diarieföring av dem är nödvändig. Handlingar som ska bevaras flyttas sedan till kommunarkivet på Kusthöjden. Ta del av allmänna handlingar. Du har rätt att ta del av nästan alla handlingar och uppgifter som finns hos kommunen tack vare offentlighetsprincipen.
Kortavgift seb debit

I vår lilla kommun har man tagit ett beslut att alla handlingar som inehåller sekretessbelagda uppgifter ska diarieföras. Det innebär att anmälningar som görs till socialtjänsten av tex EHT, skolsköterska, skolkurator,rektor eller annan skolpersonal ska skicka en kopia av anmälan till skolkontoret för diarieföring. Följande handlingar ska alltid diarieföras: sekretessbelagda handlingar, klagomål, överklaganden samt begäran om utlämnade av allmän handling. Andra handlingar som regelmässigt bör diarieföras är bl.a. avtal, kontrakt och policydokument.

Det innebär att anmälningar som görs till  18 dec 2018 Enligt huvudregeln i 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),.
Super adam ill

avanza populara fonder
ica berghallen skinnskatteberg
pressreader sverige
växtkraft rosenhagen
ce label china
sink ansökan blankett
tecknade bilder på undersköterskor

BESLUT Högskoledirektör 18-10-02 Dnr. 18/554 Allmänna

En del av dessa handlingar lämnas för diarieföring medan andra förvaras på respektive skola och läggs i elevakter, i enlighet med dokumenthanteringsplanen.

Krisberedskap och sekretess - MSB RIB

För att besvara revisionsfrågan och därmed uppnå syftet med granskningen har följande revisionskriterier formulerats: Det finns ändamålsenliga regler och riktlinjer avseende hanteringen av all-männa handlingar.

Om det finns särskilda skäl får regeringen föreskriva undantag från registreringsskyldigheten. Det kan bli aktuellt i fråga om sekretessbelagda handlingar av visst slag som förekommer i betydande omfattning (5 kap. 3 § OSL). sekretessbelagda uppgifter. En del av dessa handlingar lämnas för diarieföring medan andra förvaras på respektive skola och läggs i elevakter, i enlighet med dokumenthanteringsplanen. De handlingar som läggs i elevakter registreras på ett försättsblad som tillhör respektive akt.