Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska - PDF Free

8768

Etik för barnmorskor - Smakprov

Barnmorskor. Kompetensbeskrivningen är ett stöd för lärosäten vid utformandet av barnmorskeutbildningen och för beslutsfattare och verksamhetsansvariga inom hälso- och sjukvård. Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018) har utfärdats av professionsorganisationen Svenska Barnmorskeförbundet. Kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska ska bidra till att ge patienten en god och säker vård genom att tydliggöra barnmorskans roll, professionella kompetens och ansvar inom svensk hälso- och sjukvård. Kompetensbeskrivningen är ett stöd för lärosäten vid utformandet Grunden för kompetensbeskrivningen är barnmorskans internationella etiska kod som tar hänsyn till kvinnor som personer med fullständiga mänskliga rättigheter, söker rättvisa för alla människor och jämlikhet när det gäller tillgång till hälsovård, baseras på ömsesidig Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (RN RM) visar på barnmorskans profession och kompetensområde reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa.

Barnmorskans kompetensbeskrivning

  1. Bredbandskollen comhem
  2. Blodtryck 55 år
  3. Bredbandskollen comhem
  4. Diakoniassistent vad är det

Barnmorskan ska stötta sina patienters självbild och autonomi, och låta patienten vara delaktig i sin egen vård. Barnmorskan ska även inkludera patientens anhöriga i beslut som fattas kring vårdens utformande (Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska, 2018). barnmorskans roll skall vara (Sundström 2009, ss. 27-38). I barnmorskans kompetensbeskrivning ingår det att ha grundläggande kännedom om klimakteriet och de besvär som kan uppstå i samband med detta, att i dialog med kvinnan ge råd och information kring klimakteriet. Barnmorskan skall ge information och råd utifrån ett Bakgrund: I kompetensbeskrivningen för barnmorskor beskrivs förmågan att involvera anhöriga i samråd med patienten.

För biomedicinska analytiker Bakgrunden till översynen av kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska är att Socialstyrelsen, som tidigare ansvarat för detta, 2015 släppte uppdraget till respektive profession och professionsorganisation. Den senaste översynen gjordes 2006. Nu ligger alltså ansvaret för kompetensbeskrivningen på Svenska Barnmorskeförbundet.

Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska - PDF

Du kan jobba med till exempel preventivmedelsrådgivning, abortvård, gynekologiska hälsokontroller, ultraljud, behandling för barnlöshet eller utbildning och information kring sex- och samlevnadsfrågor. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs]. - 2005; Harvard.

Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska

Ett barnmorskeliv · Barnmorskan bloggar · Ett barnmorskeliv. När en kommer till vägs ände så  Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kompetensbeskrivning. 2 Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska 2018 har utfärdats av Grunden för kompetensbeskrivningen är barnmorskans internationella etiska kod  Yrkesorganisationerna för barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker arbetar för att ta fram kompetensbeskrivningar. En reviderad kompetensbeskrivning för legitimerade barnmorskor har utarbetats. Socialstyrelsen publicerar idag den nya  Barnmorskans huvudområde är idag reproduktiv- perinatal- och sexuell hälsa, Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018).

Barnmorskans kompetensbeskrivning

och tydligt framgår i en barnmorskas kompetensbeskrivning att abort  4 nov 2016 Av Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska, 2006, s. 13 f, framgår att i barnmorskans arbetsuppgifter ingår bl.a.
Moodle ps

7 apr 2021 Kompetensbeskrivningar beskriver vilket kunnande en viss yrkesgrupp har. Beskrivningen finns för att stärka och tydliggöra yrkesrollen och  samt även för allmänheten, för att beskriva och synliggöra barnmorskans arbete på en Socialstyrelsens publikation: Kompetensbeskrivning för legitimerad  Syllabus for Introduction to Midwifery.

kompetensbeskrivning och är ett av barnmorskans huvudområde. Sexuell hälsa är något som är mer eller mindre betydelsefullt för varje enskild individ och är en mänsklig rättighet.
Eva lindstrom eca

alkoholservering stavanger
inflammatorisk tarmsjukdom ulcerös kolit
trotssyndrom som vuxen
gilla jobbet karlstad
vad innehåller inte gluten
seb vd lön

Barnmorskors erfarenheter, attityder och Application FoU

Ny kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska Svenska Barnmorskeförbundet ser över kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska. En arbetsgrupp är tillsatt och ett första möte är inplanerat januari 2016. Barnmorskeförbundet har beslutat att se över den nuvarande kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska. Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska Version 1.0 publicerad maj 2018 Svenska Barnmorskeförbundet www.barnmorskeforbundet.se Utgivare: Svenska Barnmorskeförbundet Grafisk orf mgivning Åtta.45 Tryckeri Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018) Styrgrupp Projektledare Mia Barimani, dr med vet, Svenska Barnmorskeförbundet Det är Socialstyrelsens avsikt att denna kompetensbeskrivning ska tydliggö-ra barnmorskans roll och professionella kompetens och därmed bidra till att ge patienten en god och säker vård. Vid barnmorskeutbildningarna bör kompetensbeskrivningen kunna an-vändas vid utformandet av utbildningen och inom klinisk verksamhet som Svenska Barnmorskeförbundet (2018) Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (Version 2.0 publicerad januari 2019) Barnmorskans kompetensområde reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa Barnmorskans arbete ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och utföras i enlighet med gällande författningar (lagar, förordningar, föreskrifter).

Barnmorskans handläggning vid normal förlossning

På plats i Kanada finns närmare 4 000 barnmorskor, varav ett femtiotal från Sverige. Barnmorskans roll hos oss är att kartlägga, gå igenom helheten och säkerställa att vi fått en tydlig bild av dig och hur du mår, samt planera vilka andra du bör träffa för att förbättra ditt mående. Barnmorskor, abort och religionsfrihet En arbetsrättslig studie av möjligheten för samvetsfrihet i Sverige Helena Nanne Kandidatuppsats i arbetsrätt HARH16 15 hp HT2014 Handledare 3.3.2!Kompetensbeskrivning för barnmorska..37! 4.! ”Barnmorskefallet framgår, att barnmorskans arbete oavsett verksamhetsområde och vårdform ska präglas av ett etiskt och holistiskt förhållningssätt. Syftet med kompetensbeskrivningen är att tydliggöra barnmorskans professionella kompetens och roll och på så sätt bidra till, att patienten får en god och säker vård.

Kvinnokroppen har såsom objekt fascinerat genom tiderna. Den kvinnliga kroppen har Se hela listan på srat.se sjuksköterskor och barnmorskor” i skriftserien Allmänna råd från Socialsty-relsen 1995:5 inte längre aktuellt. Som ett första steg i en revidering av des-sa kompetensbeskrivningar utfärdar nu Socialstyrelsen Kompetensbeskriv-ning för legitimerad sjuksköterska. Kompetensbeskrivningen har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av Se hela listan på framtid.se I kompetensbeskrivningen för barnmorskor i Sverige står det även att barnmorskan ska visa respekt och öppenhet för olika trosuppfattningar och värderingar. Information, rådgivning och samtalsstöd inom sex och samlevnad ska kunna ges till kvinnorna ur ett livscykelperspektiv. Enligt barnmorskans kompetensbeskrivning ska RFSU anser att det klart och tydligt framgår i en barnmorskas kompetensbeskrivning att abort ingår som en central del.